Nagrody Kulturalne 2012


Jeszcze podczas ubiegłorocznego spotkania Burmistrza Nowogrodu z działaczami sportowymi oraz utalentowanymi sportowcami naszej gminy, zrodził się pomysł, aby podobne spotkanie zorganizować w sferze szeroko rozumianej kultury. Owszem tu i ówdzie lokalni animatorzy zajmujący się sportem bądź kulturą uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach, ale nigdy nie miały one charakteru ogólnego. Dopiero w roku poprzednim i bieżącym podjęto się trudnego zadania skatalogowania życia sportowego, kulturalnego i dydaktyczno-edukacyjnego na terenie miasta i gminy.

Pomysłodawcą wspólnego spotkania się, a przy tej okazji nagrodzenia ludzi, stowarzyszeń, klubów sportowych, szkół oraz indywidualnych twórców był burmistrz Andrzej Bawłowicz. Do organizacji i współpracy w zakresie obydwu przedsięwzięć zaprosił on Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Ten z kolei posiłkował się podpowiedziami i uwagami osób indywidualnych oraz różnych instytucji. W taki sposób doszło do spotkania działaczy, propagatorów i twórców kultury z Burmistrzem Nowogrodu, które odbyło się 18 maja 2012 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Całość poprowadziła p. dyrektor MGOKSiR Zofia Klim. Oczywiście organizatorzy mieli świadomość, że być może nie wszystkich, którzy by na to zasługiwali, udało się „wyłowić” z codziennej rzeczywistości. Jednak ten pierwszy krok został uczyniony. Takie spotkania służą bowiem nie tylko integracji całego środowiska, ale również propagowaniu lokalnej twórczości i osiągnięć.
Podczas uroczystości zaproszonym gościom Burmistrz A. Bawłowicz wręczył pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. W trakcie ponad 3-godzinnej ceremonii podziękowania i życzenia dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej działalności usłyszało kilkudziesięciu laureatów. Niektórzy z nich, jak np. chór „Novum Castrum”, zespół śpiewaczy „Rosa”, szkolny zespół „Tercja”, kabaret z Publicznego Gimnazjum, Karolina Kogut, Jagoda Ziółkowska, Paweł Markulak i grupa teatralna z SP Nowogród – wystąpili w krótkich programach artystycznych. „Galę” uświetniła obecność przedstawicieli lokalnych władz. Obok wspomnianego już Burmistrza była także przewodnicząca Rady Miejskiej Stefania Jawornicka oraz Doradca Burmistrza Marian Cygan. Pełną listę uhonorowanych laureatów podajemy poniżej.

UWAGA! Statuetki, które z powodu nieobecności laureatów
nie zostały im wręczone, czekają na odbiór w Ośrodku Kultury.

Lista laureatów:

1.Chór Nauczycielski „Novum Castrum” pod kierownictwem Elżbiety Faściszewskiej

2. Tadeusz Babiszak – artysta rzeźbiarz z Nowogrodu Bobrzańskiego

3. Krzysztof Gozdowski – Wysoka

4. Teresa Zatwardnicka – artystka ludowa z Pierzwina

5. Renata i Andrzej Diaków – Rodzinny Teatr Lalek „Pinokio” z Nowogrodu Bobrzańskiego

6. Grupa Śpiewacza „Bobrzanki” z Nowogrodu Bobrzańskiego

7. Bernard Najdek – poeta, Nowogród Bobrzański

8. Małgorzata Ziemianin, Ryszard Gaszyna – współautorzy książki „Nowogród Bobrzański. Zarys dziejów od XII do XX wieku”

9. Zespół „Rosa” z Drągowiny

10. Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim

Lech Pawlisiak – Dyrektor

Iwona Mania

Dorota Koszela

Krystyna Zienowicz

Alicja Rychlik

Ewa Długosz

Ewa Pawlisiak

Nadzieja Zapotoczna

Joanna Sobków

Irena Kaja

Iwona Berger

Bożena Kapusta

Barbara Bandziak

Danuta Górna

Marzena Jermakowicz

Justyna Dwornik

Anna Górecka

Maria Senyk

Małgorzata Tomczyk

Natalia Goździk – uczennica

Alicja Goździk

Maciej Chomont – uczeń

Aleksandra Przewrocka – Petryków

Elżbieta Faściszewska – Szkolny Zespół „Tercja” w składzie:

Karolina Maryniak, Agata Żukowska,

Julia Pałka, Katarzyna Faściszewska,

Aleksandra Kluz, Klaudia Kulczycka,

Kacper Straszak, Krzysztof Szakoła,

Magdalena Miernik, Klaudia Szandurska,

Marta Kuźmiak, Natalia Skiba

11. Gimnazjum Publiczne w Nowogrodzie Bobrzańskim

Zofia Nowocka – Dyrektor

Monika Stasilonis–Bedorf

Joanna Kozakiewicz

Bożena Kowalska

Grażyna Drozdek

Beata Gwóźdź

Justyna Światek

Jadwiga Słapczyńska

Ewa Walencik

Łukasz Cupak – uczeń

Elżbieta Egiert

Renata Drozd

Alicja Kozakiewicz – uczennica

Anna Wykocka

Michalina Sobków – uczennica

Agnieszka Ganczar

12. Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Danuta Pyrtko – Dyrektor

Szymon Dziębor – uczeń

Elwira Nasiłowska

Klaudia Muniak – uczennica

Renata Diaków

Małgorzata Koncur

Beata Boczar

Renata Kaniowska

13. Szkoła Podstawowa w Bogaczowie

Iwona Berger – Dyrektor

Marzanna Kujtkowska

Ilona Jędryczkowska

Wiesława Ciszak

Joanna Janowska

Jagoda Ziółkowska – uczennica

14. Aneta i Marek Ziółkowscy

15. Parafialny Zespół „Caritas” w Nowogrodzie Bobrzańskim, Klub Seniora – Barbara Kulczycka

16. Marek Bandiak – malarz, Sterków

17. Zakład Karny w Krzywańcu, Teatr „Za Kratą” Aleksandra Hadrych

18. Paweł Markulak – instrumentalista, Drągowina

19. Beata i Jerzy Markulak

20. Leszek Koncur – redaktor „Gazety Nowogród Bobrzański”

21. Piotr Rogasik – MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim

22. Szkoła Podstawowa w Drągowinie
Agnieszka Mandryk