Zaproszenie do współpracy


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
nawiąże współpracę z podmiotami prawnymi w celu wynajęcia pomieszczeń Ośrodka wraz
z zapleczem kuchennym i toaletami na organizację zabawy sylwestrowej – „Sylwester 2018”.
O wyborze kontrahenta decydować będzie zaproponowana przez dany podmiot cena (100%).
Minimalna wartość wynajęcia pomieszczeń wynosi 1.600 zł, zgodnie z Zarządzeniem
Dyrektora MGOKSiR nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Propozycje na wynajem pomieszczeń należy składać w formie pisemnej do
22 października 2018 r. do godziny 12.00 na dres Ośrodka Kultury lub osobiście.

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty.