BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE W OŚRODKU KULTURY!


zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe o następującej tematyce:

  1. Obsługa komputera i Internetu e-integracja osób dotychczas niekorzystających z Internetu oraz komputera – 8h.
  2. E-usługi publiczne – nauka korzystania z elektronicznych usług publicznych (o zasięgu krajowym i lokalnym) – 4h.
  3. Edukacja: uczę się przez Internet – 4 h.
  4. Finanse: zarządzam swoimi finansami, kupuję taniej – 4 h.
  5. Odpoczynek i hobby: zapełniam wolny czas i rozwijam swoje hobby – 4h.
  6. Praca i rozwój zawodowy: znajdują pracę i podnoszę kwalifikacje zawodowe – 4h.
  7. Relacje z bliskimi: utrzymuję stosunki towarzyskie – 4h.
  8. Sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie: załatwiam sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, robię zakupy online, planuję przejazdy i podróże, zdobywam wiedzę o gminie, kraju, świecie – 4h.
  9. Zdrowie: korzystam z systemu opieki zdrowotnej, uzyskuję informacje i samopomoc zdrowotną 4h.

Szkolenia dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Nowogród Bobrz. Tematy szkoleń do wyboru. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. Pocztowej 7 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego – projekt pt. „E-obywatel nowe umiejętności cyfrowe” realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą.