Dożynki Gminne 2011


Po ponad 20-letniej przerwie w gminie Nowogród Bobrzański wrócono do tradycji obchodzenia święta plonów, zwanego potocznie „dożynkami”. Gminne dożynki odbyły się w niedzielę 4 września br. w Nowogrodzie, przy upalnej pogodzie i bardzo dużej frekwencji. Ich gospodarzem był Burmistrz Nowogrodu Andrzej Bawłowicz, któremu w sprawnym przeprowadzeniu pomagał jego Doradca Marian Cygan oraz Komitet Organizacyjny, na czele którego stały panie – Marzanna Kujtkowska i Zofia Klim.

Chęć uczestnictwa wraz z delegacjami zgłosiło 12 sołectw: Bogaczów, Cieszów, Drągowina, Kaczenice, Klępina, Kotowice, Krzewiny, Niwiska, Pierzwin-Kamionka, Skibice, Urzuty, Wysoka oraz dwa gospodarstwa: Gospodarstwo Rolne Katarzyny i Ryszarda Kotlarów z Krzywej i Gospodarstwo Agroturystyczne Beaty i Pawła Najgebauer z Łagody.

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez księży pracujących w parafiach, położonych na terenie gminy. Byli to: ks. Proboszcz Parafii w Nowogrodzie – Mirosław Gas, ks. Proboszcz Parafii w Drągowinie – Jan Wnuk-Lipiński, ks. Proboszcz Parafii w Koźli Kożuchowskiej – Andrzej Palewski, ks. Prałat Tadeusz Dobrucki. Nabożeństwo odbyło się na zewnątrz kościoła parafialnego w Nowogrodzie. Słowo Boże do rolników i zaproszonych gości skierował ks. Prałat Tadeusz Dobrucki z Żar. Dary w imieniu wszystkich rolników złożyli starostowie dożynek, którymi byli: Anna Sztonyk z Krzewin i Paweł Kopania z Drągowiny. Były one szczerym podziękowaniem Opatrzności za tegoroczne zbiory.

Następnie barwny korowód, prowadzony przez Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, przemaszerował spod kościoła na plac przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Tutaj zaplanowano część oficjalną. Wszystkich przybyłych powitał Burmistrz A. Bawłowicz, na ręce którego starostowie dożynek złożyli bochen chleba i kosz z owocami. Chlebem tym podzielił się on z przybyłymi uczestnikami święta plonów. Potem wręczył wyróżnienia rolnikom i wziął udział w posadzeniu czterech dębów mużakowskich (trzy pozostałe zasadzili: pani Minister Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Donalda Tuska – Jolanta Fedak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodzie Stefania Jawornicka i dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Leszek Banach). Jury złożone z ks. Prałata T. Dobruckiego, ks. Proboszcza parafii w Nowogrodzie Mirosława Gasa i lokalnej artystki ludowej Teresy Zatwarnickiej oceniło dożynkowe wieńce. Pierwsze miejsce zajął wieniec z sołectwa Pierzwin-Kamionka, drugie z sołectwa Urzuty, a trzecie z sołectwa Drągowina. Wyróżnienie przypadło wieńcom z sołectw: Kotowice, Klepina i Niwiska. Wśród gości można było zobaczyć Senatora RP obecnej kadencji – Stanisława Iwana, Pełnomocnika Wojewody Lubuskiego – Gerarda Nowaka, Wicestarostę Powiatu Zielonogórskiego – Ryszarda Górnickiego, Wójta Gminy Świdnica – Adama Jaskulskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze – st. bryg. Waldemara Michałowskiego, dowódcę Jednostki Wojskowej w Nowogrodzie – płk. Krzysztofa Bialuka, Prezesa Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr – Czesława Fiedorowicza i innych. W dożynkach brała też udział delegacja z Lübbenau (Spreewald), miasta partnerskiego, z Burmistrzem Helmutem Wenzlem na czele.
Po części oficjalnej na deskach sceny zaprezentowała się między innymi młodzież szkół podstawowych w Nowogrodzie Bobrzańskim, Bogaczowie, Drągowinie i Niwiskach. Wystąpił chór nauczycielski „Novum Castrum” z Nowogrodu oraz zespół folklorystyczny „Rosa” z Drągowiny. Swoje stoiska otworzyli lokalni artyści, hodowcy gołębi, producenci miodu, mąki (przetworów mącznych), rękodzieła artystycznego, instytucji i banków. Był nowoczesny sprzęt rolniczy, jak i ten, którym posługiwano się kilkadziesiąt lat temu. Oczywiście można było posmakować grochówki, bigosu, pierogów, chleba ze smalcem i ogórkiem i innych smakołyków. Dożynki zakończyła wspólna zabawa pod chmurką.